Бъдещето днес

Бъдещето днес

Бъдещето днес

2020 година

Непосредствено след преместване на ОДК в нова и просторна сграда реализирахме проекта, който е насочен към създаване на оптимални творчески условия за работа на най-старата школа -"Керамика",качеството на изделията се повиши, креативността на децата достигна нови висоти. Цветовото решение на помещението кореспондира и изгледа към морето - безценно за всички.

Като допълнение получихме от Община Каварна нова пещ за изпичане на керамика.