Създаване на арт пространство за децата на Каварна