Мотивирани млади журналисти

Мотивирани млади журналисти

Мотивирани млади журналисти

2022 година

Със реализирането на проекта се създадоха оптимални условия за работа на младите журналисти в съвременна техническа и мотивираща среда. Осигурени бяха лаптопи, камера, фотоапарат и още много нови придобивки за повишаване качеството на журналистическата дейност на децата.

Продължи издаването на ученическия вестник "Голямо междучасие", издание на ОДК, което е ембламатично и търсено в общественото пространство на нашия град.