За нас

За нас

Общински детски комплекс е едно утвърдено извънучилищно педагогическо учреждение, с традиции и перспективи. Началото е през 1990 г., когато в Каварна започват да работят две нови институции – Център за работа с деца и Център за ученическо, техническо и научно творчество, обединени през 1996 година в Общински детски комплекс. От август 2016 г. Детският комплекс изпълнява функциите на Център за подкрепа за личностно развитие. В педагогическото и общественото пространство на Каварна той има своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата, пълноценно осмисляне на свободното време и пълноправен участник в активния културен живот на града. Педагогическите услуги, които предлага ОДК, са на отлично ниво – дейността е планирана за всяка учебна година и в по-перспективен период. Учениците получават отлична теоретична подготовка, набляга се и на практическата работа –подготвят се изложби, участия в конкурси, пленери и др. под. Получените грамоти и призови класирания говорят за нивото на образователния процес. Показател за добрия образователно-възпитателен процес е поддържането на траен интерес у децата, които с години посещават избраната от тях кръжочна форма. Образователният процес обхваща не само учениците от 1 до 12 клас, но се работи и с деца от ДГ под формата на подготвителни групи за школите на ОДК. Основна сфера на заниманията е Изобразителното изкуство и неговите направления. От почти 40 години съществува школа „Керамика”-емблема на нашата дейност. Традиционно Детският комплекс се включва във всички празници на град Каварна, както и в различни календарни, фолклорни и национални чествания и събития. Заниманията в Детския комплекс са безплатни. През 2020 г. ОДК се премести в нова сграда /бивше училище/ и сега разполага с двуетажна постройка и огромен двор, разделен на две части – зона за отдих и тихи игри и спортно игрище. Сградата на ОДК е модерна, уютна и привлекателна за деца и учители. Кабинетите са разположени на втория етаж, а на първия етаж има две изложбени зали, игротека и кабинет за срещи и семинари. ОДК поддържа много добри взаимоотношения с родителите, с други културни институции, с училищата и детските градини на територията на общината. Активни са взаимоотношенията с други детски комплекси из цялата страна, с някои галерии, домове на културата и учебни заведения извън областта. Децата и учителите в ОДК винаги са имали безусловната подкрепа на Община Каварна. Ежегодно децата се включват в много национални и международни конкурси,включени в Националния календар на МОН за извънучилищни дейности. Първи места или специални награди от всички участия, които е невъзможно да бъдат изброени.