Школа "Керамика"

Школа "Керамика"

Школа "Керамика"

Школата по керамика е създадена през 1985 г. като малка група от двадесет деца. За двадесет и две години групата прераства в школа с шест групи, в които ежегодно участват около осемдесет деца. С утвърждаването на школата и подобряване на материалната база през годините, школата се превръща в лицето на детския комплекс и на града. Със своите ученици Йорданка Недева представя самостоятелни изложби в галерия „Дрита” – София, Велико Търново /2003г./, Русе /2004г./ , Севлиево/ 2005г./, Сливен /2006г./, Пловдив /2007г./, Добрич, Варна, Балчик /2003 г./ и др. Недева и нейните възпитаници участват в международния конкурс за детско творчество в Унгария през 1987г. и получават пет дипломи. От изложба на „Шипка” 6 през 1994г. две деца от школата получават специалните призове. От изложбата „Да изпратим заедно ХХ век” пак на „Шипка”6 имат диплом за отлично представяне на МОН и НДД, както и специална награда и Оксфордска енциклопедия, грамоти от Федерацията на моделистите в България. На регионално ниво в периода 1995-1997г. участва в Детските галерии, организирани от РИО-Добрич в Дом-паметник „Й. Йовков” и получават грамоти за отлично представяне. На общинско ниво – участие и специални награди или призове от всички конкурси, като част от тях са инициирани от Недева и школата й. През септември 2005г. школата тържествено отбеляза своя двадесетгодишен юбилей с голяма самостоятелна изложба във всички зали на Художествена галерия -Каварна. 

От 2010 година школата се ръководи от Тодор Червеняков, бивш участник като ученик още в първите години на съществуването на групата по керамика и малка пластика. С идването му започва нов етап в утвърждаване авторитета на извънучилищната творческа дейност. Броят на групите и децата се запазва, но базата се подобрява, изявите вече излизат изън пределите на страната. Много креативност има в идеята за тематично единство на всяка от годишните изложби. През 2015 година с много голяма и уникална за нашия град изложба се отбеляза 30-та годишнина на школа "Керамика".