обратно

 

"Пирография"

 

 

 

Много популярна дейност е работата с пирограф. Древният занаят е използван масово в близкото минало за украса на битови предмети.

 

Тук е превърнат в кавалетно изкуство с висока стойност. Следите, оставени от нагарящия елемент на пирографа,

 

чрез детските ръце се превръщат в интересни образи на птици, хора, риби, растения и т. н.