обратно

 

"Машинна бродерия"

 

 

Кръжок "Машинна Бродерия" започва своите първи занимания като форма на ОДК-Каварна през 1990 година и вече 18 години обучава деца от 10 до 18г. напълно безплатно, което им дава възможност за придобиване на професия.

Създател и ръководител е Ренета Тодорова. Машинната бродерия е едно от достъпните художествено-декоративно приложно изкуство, чрез нея нашето облекло става по-красиво, а нашия дом по-уютен. В работата си децата проявяват своите творчески способности и усет за естетическо съчетание на цветовете,

лендивидуален вкус. Тя е вид терапия. С малко средства и с помоща на машината кръжочниците бродират върху облекло и платове по избор. Бродерията е рожба на чувството за естетика у човека. Основната идея на работата ни е да се усвоят основни техники и бодове и тяхното умело съчетание.

Обучението по машенна бродерия превръща малкото момиченце в девойка, която цени красотата и чистотата, които ще й трябват по-късно като жена и майка. Формата организира изложби. Участва със свои експонати в национални конкурси. Умело съчетава работата си с школите "Манекени" и "Моден дизайн".

бродерия